top of page

Verkoopsvoorwaarden 

Hieronder vindt u de algemene verkoopvoorwaarden voor het gebruik van de locatie op Nieuwstraat 125 in Lede. Door ons te contacteren, bevestig je dat je akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. 

Verkoopvoorwaarden

 1. De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud en de schoonmaak van de gehuurde ruimte tijdens en na het evenement. Als er schade wordt veroorzaakt, moet de huurder deze onmiddellijk melden aan de verhuurder en de kosten voor herstel of vervanging betalen.

 2. De huurder is verantwoordelijk voor het opzetten en afbreken van alle apparatuur en materiaal dat nodig is voor het evenement. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor het opzetten of afbreken van deze apparatuur en materialen.

 3. De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van alle regels en voorschriften van de verhuurder met betrekking tot het gebruik van de gehuurde ruimte, inclusief maar niet beperkt tot het verbod op het roken van tabak of het gebruik van open vuur.

 4. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurder te weigeren indien hij of zij zich niet aan deze verkoopvoorwaarden houdt.

 5. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst te annuleren in geval van overmacht, zoals natuurrampen, onvoorziene bouw- of renovatiewerkzaamheden of andere omstandigheden buiten de controle van de verhuurder.

 6. De huurder is verantwoordelijk voor het controleren van de wettelijke normen voor elk evenement dat in de gehuurde ruimte wordt georganiseerd. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet voldoen aan deze normen door de huurder.

 7. Om de locatie te reserveren, moet de huurder een niet-terugvorderbare aanbetaling van 100 euro doen. Het resterende bedrag moet uiterlijk 1 maand vóór het evenement worden betaald.

 8. Indien de huurder de datum van het evenement wil wijzigen en deze wijziging nog niet is aangevraagd, kan dit tot 1 maand vóór het evenement. Het totale bedrag is niet terugbetaalbaar vanaf 30 dagen vóór de datum van het evenement/gereserveerde datum. 

 9. De huurder moet een geldig identiteitsbewijs of paspoort overleggen bij het huren van de locatie.

 10. De huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vereiste vergunningen en toestemmingen die nodig zijn voor het evenement, inclusief maar niet beperkt tot muzieklicenties, vergunningen voor het verkopen van eten en drinken, enz.

 11. De huurder mag geen activiteiten organiseren die illegaal zijn of de openbare orde verstoren.

 12. De huurder mag de gehuurde ruimte niet onderverhuren of overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 13. De huurder is verantwoordelijk voor het beheersen van het geluidsniveau tijdens het evenement, zodat het geen overlast veroorzaakt voor de omgeving.

 14. De huurder moet de gehuurde ruimte teruggeven in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode. Indien de huurder de gehuurde ruimte in slechtere staat achterlaat, zal de verhuurder de kosten voor herstel of schoonmaak in rekening brengen bij de huurder.

 15. De verhuurder behoudt zich het recht voor om foto's en video-opnames te maken van het evenement voor promotionele doeleinden.

 16. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de huurder of diens gasten tijdens het evenement.

 17. Indien de huurder deze verkoopvoorwaarden niet naleeft, behoudt de verhuurder zich het recht voor om het evenement onmiddellijk te annuleren en de huurder uit de gehuurde ruimte te verwijderen.
   

​De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst te annuleren in geval van niet-betaling of niet-naleving van deze voorwaarden door de huurder.

 

Door het gebruik van de gehuurde ruimte te aanvaarden, verklaart de huurder deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard en deze na te leven.

 

Indien u nog vragen hebt over deze voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

bottom of page